(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Ambachtsstraat 21, 8263 AJ Kampen, Nederland

info@Bumaround.nl

de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]

*

de levering van de volgende digitale inhoud:

[aanduiding digitale inhoud]